تکنیک انرژی عضلانی Muscle Energy Technique

1393/6/30


در این تکنیک سعی بر این است تا به وسیله گرفتن انقباضات کنترل شده از عضله بیمار برای درمان آن عضله یا عضله مقابلش کمک گرفته شود هدف از انجام این تکنیک کاهش اسپاسم و گرفتگی عضله و کشش آن است . در بعضی مواقع از این تکنیک در روش استیوپاتی برای اصلاح دیسفانکشن (اختلال عملکرد) های مفاصل استفاده میشود که فوق العاده کاربرد دارد و موثر است
فیزیکال تراپیست ایمان کمالی حکیم
نظرات