اولتراسوند درمانی چیست ؟

1395/3/30

اولتراسوند درمانی یک نوع مدالییته درمانی است که از سال 1940 میلادی توسط فیزیوتراپیست ها استفاده می شود اولتراسوند (us) از طریق یک پروپ با سر گرد که مستقیما روی پوست گذاشته می شود استفاده می شود . برای کاهش اصطکاک و همچنین عبور امواج اولترا سوند به داخل بافت از ماده واسط ژل اولترا سوند که روی پوست مالیده می شود و ما بین پروپ و پوست قرار می گیرد استفاده می شود . فرکانس اولترا سوند درمانی بین 0/5 تا 3 مگاهرتز است و دوز مورد استفاده نیز بین 0.5 تا 3 وات بر سانتی متر مربع متغییر است که توسط فیزیوتراپیست تعیین می گردد . 

امواج اولتراسوند از نوع مکانیکی و امواج صوتی هستند که توسط یک کریستال پیزوالکتریک که درون پروب اولتراسوند قرار دارد تولید می شود . این ارتعاشاتی که توسط پروب به بدن بیمار منتقل می شوند منجربه لرزش سلول ها در بافت های زیر پوست می گردند . این لرزش سلولی  وحفره سازی هایی که در اثر امواج اولتراسوند در بافت ایجاد می گردد منجربه اثرات گرمای عمقی و افزایش گردش خون و تسریع پروسه ترمیم بافتی و کاهش چسبندگی بافت ها می شوند . در شرایطی که آسیب تازه و حاد است و هدف کاهش التهاب اولیه است و اثر گرمایی اولتراسوند مد نظر فیزیوتراپیست نیست ، به جای استفاده از جریان مداوم امواج ، از نوع مقطع( پالسی ) استفاده می شود . 

از اولتراسوند به غیر از استفاده برای گرمای عمقی برای افزایش ریلاکشین بافتی ، افزایش موضعی گردش خون ، و شکستن بافت اسکار نیز استفاده می شود . از اثر افزایش موضعی گردش خون امواج اولتراسوند برای کاهش ورم و التهاب های فرض و براساس برخی مطالعات برای تحریک ترمیم شکستگی های جوش نخورده استفاده می شود . شدت امواج براساس اهداف درمانی مورد نظر توسط فیزیوتراپیست تنظیم می گردد . معمولا از دوزهای بالاتر اولتراسوند برای از بین بردن بافت اسکار استفاده میشود واحد اندازگیری شدت اولتراسوند همچنین برای فونوفروزیس ( PhonoPoresis ) نیز استفاده می شود .  این یک روش برای راندن مولکول خای دارویی به بافت های زیر پوست است که بخصوص برای بیمارانی که با استفاده از داروهای خوراکی دچار مشکلات گوارشی می شوند یا با تزریقات راحت نیستند .

یک جلسه اولتراسوند درمانی معمولا بین 3 الی 5 دقیقه به طول می انجامد که بستگی به مساحت سطح مورد درمان دارد . در مواردی که کاهش و از بین بردن بافت های اسکار مد نظر باشد مدت زمان جلسه درمانی خیلی بیشتر خواهد شد . در حین درمان سر پروپ می بایست حتما در حرکت باشد . مشکلاتی از قبیل تاندونیست ها ، بوریست ها ، التهاب کپسول مفصل و چسبندگی های بافتی اسپاسم های عضلانی ، ورم مفاصل و ... به خوبی با اولتراسوند درمان می شوند .

فیزیکال تراپیست ایمان کمالی حکیم
نظرات