سندروم شانه یخ زده

1394/8/20

یکی از بد قلق ترین بیماریهایی که فیزیوتراپیست ها در کلینیک با آن سرو کار دارند ،شانه یخ زده (فروزن شولدر )است و یک رژیم درمانی  ده جلسه ای  با توجه به ماهیت بیماری و مزمن بودن آن  اصلا کافی نیست و بعضا تا 50  جلسه فیزیوتراپی بصورت یک روز در میان نیاز است . 

مراحل سیر بیماری :

1.مرحله حاد و دردناک    

2. مرحله چسبندگی

3. مرحله بهبودی دامنه حرکتی

در مرحله اول بیمار درد شبانه و التهاب و محدودیت حرکتی دارد بطویکه علایم التهابی غالب است ؛ در مرحله دوم که مرحله فیبروز و چسبندگی است ، محدودیت حرکتی بیمار بر درد غلبه  دارد. و مرحله سوم که مرحله ریکاوری و بهبودی است . این 3 مرحله بعضا بین یک تا سه سال شاید هم بیشتر ممکن است طول بکشند.

اقدامات درمانی بر طبق آخرین مقالات معتبر پزشکی و فیزیوتراپی شامل:

1- فیزیوتراپی ( درمانهای دستی ، درای نیدلینگ ، مدالیتی ، تمرین درمانی و ... )

2- تزریق کورتیکو استرویید

3  . مانسپولاسیون تحت بیهوشی  

4. جراحی آرتروسکوپی ریلیز کپسول مفصلی


درمان بایستی با فیزیوتراپی شروع شود و اگر بعداز یک ماه و نیم از شدت درد و التهاب بیمار کاسته نشود، تزریق کورتیکواسترویید می تواند راهگشا باشد و به کمک بیمار و درمانگر می آید .  تزریق حتما بایستی در مرحله بیماری صورت بگیرد که بیمار در فاز درد و  التهاب قرار دارد . اثر تزریق موقتی است و تا 4 الی 6 هفته ادامه  دارد و طی این مدت بیمار بایستی حتما فیزیوتراپی خود را ادامه دهد . در صورت عدم حصول نتیجه مناسب از درمان های غیرجراحی و فیزیوتراپی بعد از مدت 6 ماه گزینه های مانیپولاسیون تحت بیهوشی و یا ریلیز کپسولار به روش آرتروسکوپی ( برای بیماران  دیابتی، یا فروزن شولدر بعد از جراحی یا شکستگی ) توصیه می شود و بعد از این اقدامات مجددا فیزیوتراپی ادامه می یابد.

فیزیوتراپی:

چون بیماری سه فاز دارد نوع درمانها و مدالیتی ها برای هر مرحله با هم متفاوت است . در فاز اولیه

درمان ها شامل 
1.  تجویز داردهای ضد التهاب غیر استروییدی

2. استفاده از آرم اسلینگ

3. درای نیدلینگ

4. تیپینگ

5. تمرینات دامنه حرکتی و استرپینگ ملایم

6. تکنیک های درمانی دستی(منوال تراپی)

7. الکتروتراپی

8.کرایوتراپی ( سرما درمانی)

9. لزوم تزریق کورتیکواسترویید بنا به تشخیص فیریکال تراپیست

10. تکار تراپی

فیزیکال تراپیست ایمان کمالی حکیم
نظرات