فیزیکال تراپیست مهدیه باقری

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز
داری گواهینامه بین المللی درمان های غیر جراحی کمر، گردن، شانه و زانو از موسسه بین المللی مکنزی کانادا
(Mc Kenzie institute Canada)
دارای گواهینامه درمان های دستی از دانشگاه جورجیا شمالی امریکا
( University of North Georgia)
دارای گواهینامه منوال تراپی از مدرسه منوال تراپی ایتالیا
(European School of Manual therapy Florance Italy)
دارای مدرک طب سوزنی (Dry Needling)
از FHT انگلستان
دارای گواهینامه فیزیوتراپی تخصصی اختلالات کف لگن و مشکلات دفعی و بی اختیاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران