فیلم آموزشی

شانه درد

وضعیت صحیح مطالعه دانش آموزان

فیزیوتراپی در سالمندان

خار پاشنه

سندروم تونل کارپ مچ دست

فیبرومیالژیا (سندروم خستگی مزمن )

رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت دوم (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ 12 تیرماه 97

رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت اول (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ ۵ تیرماه 1397

درد شست پا ناشی از تریگر پوینت عضله تیبالیس انتریور ملقب به عضله افتادگی مچ پا

درمان قوز پشتی و اجرای مانور منیپولیشن برای اصلاح قوز پشت

درد قفسه سینه ناشی از نقطه ماشه ای

تریگر پوینت عضله پیریفورمیس ملقب به شیطان دوبل (double devil)

پوسچر(قامت) خوب چیست؟

ارزیابی پوسچر( قامت ) و نقاط ماشه ای

تمرین EIL مکنزی جهت پیشگیری از بروز کمردرد و فتق دیسک کمر

تمرینات گردن و ستون فقرات پشتی و حرکات اصلاحی

اجرای مانور منیپولیشن گردن و ستون فقرات پشتی

آسیب های اسکلتی عضلانی و نقاط ماشه ای

عمل ACL در زانو

فتق ديسك كمر و فشار به ريشه عصب

نمودار فشار دیسک های بین مهره ای کمر در حالات مختلف