مرتب سازی براساس :
درد قفسه سینه ناشی از نقطه ماشه ای

درد قفسه سینه ناشی از نقطه ماشه ای

تریگر پوینت عضله پیریفورمیس ملقب به شیطان دوبل (double devil)

تریگر پوینت عضله پیریفورمیس ملقب به شیطان دوبل (double devil)

پوسچر(قامت) خوب چیست؟

پوسچر(قامت) خوب چیست؟

ارزیابی پوسچر( قامت ) و نقاط ماشه ای

ارزیابی پوسچر( قامت ) و نقاط ماشه ای

تمرین EIL مکنزی  جهت پیشگیری از بروز کمردرد و فتق دیسک کمر

تمرین EIL مکنزی جهت پیشگیری از بروز کمردرد و فتق دیسک کمر