• تاثیر نوع تغذیه بر کمردرد

    تاثیر نوع تغذیه بر کمردرد 1393/11/28

    درد کمر یکی از شایع‌ترین دردهایی است که به ویژه در جوامع امروزی حتی جوانان نیز با آن دست به گریبانند. بسیاری...