• فیبرومایالژیا چیست ؟

    فیبرومایالژیا چیست ؟ 1395/4/3

    ویژگی های اصلی سندرم فیبرومایالژیا معمولا درد ، خستگی و اختلال خواب است . اتیولوژی و عامل بوجود آورنده این...

  • سردرد

    سردرد 1395/7/26

    سردرد یکی از شایعترین شکایات بالینی است که به هرنوع دردی که در هر قسمتی از سرایجاد گردد گفته میشود . انواع...