• فیبرومایالژیا چیست ؟

    فیبرومایالژیا چیست ؟ 1395/4/3

    ویژگی های اصلی سندرم فیبرومایالژیا معمولا درد ، خستگی و اختلال خواب است . اتیولوژی و عامل بوجود آورنده این...

  • سردرد با منشأ گردنی Cervicogenic Headache

    سردرد با منشأ گردنی Cervicogenic Headache 1393/6/25

    در بین انواع مختلف سردرد هایی که وجود دارد (از قبیل سر دردهای تنشنی ، میگرن و ...) نوعی از سردرد وجود دارد که...