• اسپاسم عضلات کمری چیست ؟

    اسپاسم عضلات کمری چیست ؟ 1395/2/28

    اسپاسم عضلات پشت ستون ففقرات یک انقباض غیر ارادی ناگهانی ، یا سفت شدن غیر قابل کنترل عضلات درپاسخ به کشیدگی...

  • کمر درد

    کمر درد 1395/2/6

    کمر درد یک مشکل شایع در جوامع ماشینی امروز محسوب می شود . علت کمر درد معمولا در اثر آسیب دیدگی عضلات و اسپاسم...