• فیبرومایالژیا چیست ؟

    فیبرومایالژیا چیست ؟ 1395/4/3

    ویژگی های اصلی سندرم فیبرومایالژیا معمولا درد ، خستگی و اختلال خواب است . اتیولوژی و عامل بوجود آورنده این...