• درد سیاتیک چیست ؟

    درد سیاتیک چیست ؟ 1395/3/24

    درگیری و تحریک ریشه های عصب سیاتیک در مهره های کمری یا درون لگن و زیر عضله پیریفورمیس علائمی مثل درد ، بی حسی...