• تکار (RF)

    تکار (RF) 1397/6/16

    در فیزیوتراپی از مدالیته ها و دستگاه های مختلفی استفاده می شود که هر یک اهداف خاص خود را دارند. با توجه به...