• اولتراسوند درمانی چیست ؟

    اولتراسوند درمانی چیست ؟ 1395/3/30

    اولتراسوند درمانی یک نوع مدالییته درمانی است که از سال 1940 میلادی توسط فیزیوتراپیست ها استفاده می شود...