رزومه مسئول فنی کلینیک

• رتبه یک کنکور سراسری ارشد فیزیوتراپی سال 93-92
• عضو بنیاد ملی نخبگان
• عضو...
• رتبه یک کنکور سراسری ارشد فیزیوتراپی سال 93-92
• عضو بنیاد ملی نخبگان
• عضو سازمان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران
• 4 سال سابقه عضویت در کادر پزشکی تیم های لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور در سمت فیزیوتراپیست
• 6 سال سابقه کار کلینیکی در رشته درمانهای دستی بیماریهای اورتوپدی
• مدرک منوال تراپی (درمان دستی)از دانشگاه جورجیا آمریکا
• گواهینامه منوال تراپی از انجمن منوال تراپی(درمان دستی) انگلستان
• گواهینامه های متعدد از انجمن فیزیوتراپی ایران
• دبیر انجمن فیزیوتراپی استان البرز
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر