رزومه مسئول فنی کلینیک

1393/6/30

  • رتبه یک کنکور سراسری ارشد فیزیوتراپی سال 93-92
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • عضو سازمان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • 4 سال سابقه عضویت در کادر پزشکی تیم های لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور در سمت فیزیوتراپیست
  • 6 سال سابقه کار کلینیکی در رشته درمانهای دستی بیماریهای اورتوپدی
  • مدرک منوال تراپی (درمان دستی)از دانشگاه جورجیا آمریکا
  • گواهینامه منوال تراپی از انجمن منوال تراپی(درمان دستی)  انگلستان
  • گواهینامه های متعدد از انجمن فیزیوتراپی ایران
  • دبیر انجمن فیزیوتراپی استان البرز

تگ ها