فیزیکال تراپیست ایمان کمالی حکیم

               

  • رتبه یک کنکور سراسری ارشد فیزیوتراپی 
    رتبه 10  کنکور سراسری دکترای تخصصی فیزیوتراپی (Ph.D) 
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • عضو سازمان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی استان البرز  1394-1391
  • رییس انجمن علمی فیزیوتراپی استان البرز  1397-1394


   آی دی ما در اینستاگرام :  saadatabad_physical_therapy