الکتروتراپی

تکار (RF)

تکار (RF)

1397/6/16

در فیزیوتراپی از مدالیته ها و دستگاه های مختلفی استفاده می شود که هر یک اهداف خاص خود را دارند. با توجه به...

اولتراسوند درمانی چیست ؟

اولتراسوند درمانی چیست ؟

1395/3/30

اولتراسوند درمانی یک نوع مدالییته درمانی است که از سال 1940 میلادی توسط فیزیوتراپیست ها استفاده می شود...

تحریکات الکتریکی در فیزیوتراپی چیست ؟

تحریکات الکتریکی در فیزیوتراپی چیست ؟

1395/3/30

تحریکات الکتریکی در فیزیوتراپی یک روش درمانی است که در آن در جریانات الکتریکی برای درمان اسپاسم عضلانی و...

لیزرتراپی پرتوان چیست ؟

لیزرتراپی پرتوان چیست ؟

1395/3/1

نور یک انرژی الکترومغناطیسی است . انرژی الکترومغناطیسی معمولا با طول موج اندازه گیری می شود . نور مرئی طول...